לפי הסוציולוג האיטלקי פרנצ'סקו אלברוני קיימים שני שלבים בהתפתחותו של קשר רומנטי: התאהבות ואהבה.
בעיני אלברוני התאהבות דומה לפרח, ואהבה לפרי.

הפרי מתפתח מהפרח והם שני דברים שונים. כאשר יש פרי אין פרח, והפרח הוא תנאי הכרחי לקיומו של הפרי. אין טעם לשאול מה טוב יותר או חשוב יותר, התאהבות או אהבה, כי האחת אינה יכולה להתקיים ללא האחרת והחיים מורכבים משתיהן.