כדי להגיע למימוש המיטבי של האפשרויות העומדות בפנינו, אנחנו חייבים להעריך את עצמנו, לבטוח בעצמנו ולהאמין בעצמנו. וכמובן, לפחות לדעתי, כל התחושות שהוזכרו, חייבות להיות מעוגנות במציאות ולא להיות בגדר פנטזיה ואשליה עצמית.
בתהליך האימון האישי אותו אני מעבירה אני מחדדת ומדגישה את חשיבות האמונה שלנו ביכולתנו ואת חשיבותם של כח הרצון וההתמדה, כאשר שיר האומץ של רודיארד קיפלינג משמש לי כמקור השראה.

שיר האומץ/ רודיארד קיפלינג

אם תחשוב כי תיפול, כבר נפלת,
אם תחיה בלי היסוס וניצלת
אם תרצה לנצח, אך תאמר לא אוכל
הן ברור שבחרת בקל שבקל.

אם תאמר כי תאבד, הן תאבד בוודאי
כי כל איש בעולם התוסס והחי
הרוצה להגיע לתרועת ניצחון
לא יגיע אליה בלי תרועת הרצון.

והוא חוק עולמים לנמשל ולמושל
ופשוט הוא החוק, ואיתן מברזל
החלט כי תוכל – רצונך אז מושל
עליך יגן חוק איתן מברזל.

גחמות החיים לא תמיד מבקשות
את האיש החזק וכתפיו הנוקשות
אם יתמיד, אז תמיד, ינצח בכל,
רק אותו האדם החושב כי יכול.