קיימת שונות בסגנונות האימון ובסגנונם של המאמנים. ישנם מאמנים שיודעים טוב יותר מהמתאמן מה צריך ונכון לעשות. ואלו אחרים ואני (כמאמנת אישית) נמנית עליהם, מאמינים שהמתאמן ובעצם כל אדם, הוא כמו זרע שגלומה בו האפשרות להתפתח ולהפוך לעץ. אני מאמינה בתפישת האדם כבעל תכונות ונטיות מובנות לצמיחה, התפתחות והגשמה. בכל אדם (כמעט) קיימת התשוקה לצמיחה, להגשמה ולאושר, אם כך מהו תפקידו של המאמן? ראשית תפקידו לעזור למתאמן לגלות את המכשולים המפריעים לו לצמוח ולהתמודד איתם, ושנית תפקיד המאמן להבהיר למתאמן את אפשרויות הבחירה העומדות בפניו ומהן המשמעויות וההשלכות של כל אפשרות, ולא להורות למתאמן כיצד יש לפעול – המתאמן מסוגל לבחור ולפעול בעצמו.