כמו רבים מחברי המאמנים, המנחים, היועצים, הפסיכולוגים והמטפלים השונים, גם אני משתמשת במחשבות ואמירות שחשבו ואמרו פעם אנשים חכמים. אמירות ומחשבות שאומרים אותן כל הזמן. אומרים וחוזרים עליהן שוב ושוב עד שחלקן הפך לקלישאות וסיסמאות, ואני מודה קשה לי עם זה. מצאתי נחמה והסתכלות אחרת על הדברים בעזרת גתה:

"כל המחשבות החכמות באמת, נחשבו כבר אלפי פעמים, אבל בשביל לשייך אותן לנו עלינו לחשוב עליהן בכנות מההתחלה, עד אשר הן מכות שורשים במעשינו".

כשאנחנו משתמשים בציטוטים של אנשים אחרים, כדאי שנחשוב עליהם לעומק, נשתמש בהם בחוכמה ונישם. כך נוכל להרגיש שאנחנו לא רק מגלגלי מנטרות, אלא שהמחשבות החכמות האלו הן שלנו.

 

 

יפה בעיני ובעינכם?