סרן קירקגור חי במאה ה-19 בדנמרק והיה פילוסוף אקזיסטנציאליסטי שהאמין שלנו – בני האדם, יש יכולת בחירה בחיינו. ואני מסכימה אתו לחלוטין, אני בהחלט חושבת שיש לנו אפשרויות בחירה, וזאת בניגוד לדטרמיניסטים שסבורים שהכל קבוע מראש ללא אפשרות שינוי. אני כאדם פרטי וכמאמנת אישית מאמינה שהחיים טומנים בחובם אפשרויות שינוי ולפעמים כל מה שצריך לעשות זה להעז. למשל, אם נבדוק את המימרה של קירקגור:
"להעז פירושו לאבד את האחיזה לרגע, לא להעז פירושו לאבד את עצמך"; נניח לרגע בצד את דעתו של קירקגור ונבחין  שאנו יכולים לבחור בין להעיז ובין לא להעיז. לכל אפשרות בחירה יש השלכות שונות ואני מצאתי לנכון לבדוק את חלקן:

העזה חוסר העזה
למידה והתפתחות קיבעון, קפיאה על השמרים
דינמיות סטטיות
חוסר ודאות ודאות
חוסר שליטה שליטה
גמישות נוקשות
התנסות ולקיחת סיכונים התבצרות במוכר והידוע
יכולת להרפות ולהיפרד אחיזה
שינוי נתפס כאתגר שינוי נתפס כמאיים
אפשרות לשינוי אין שינוי
הפתעה ידיעה
התמודדות והתחזקות הימנעות ופגיעות
אקטיביות פאסיביות
הלא ידוע מרתק הלא ידוע מפחיד
מוכנות להתמודד עם כישלונות פחד מכישלון, הכישלון נתפס כאסון
סיכוי לחוות כישלון אין כישלון
סיכוי להצלחה אין הצלחה
פחד והתמודדות עם הפחד פחד והימנעות
פרואקטיביות (יזימה) ראקטיביות (הגבה)

אם נבחר להעיז, לעשות ולשנות נשלם מחיר: נחווה אי ודאות, אובדן שליטה מסוים ויתכן שנטעם את טעמו המר של הכישלון. אך להעזה יש גם צד מתגמל: למידה וצמיחה, התמודדות עם פחדים וכישלונות והתחזקות; סיכוי לפגוש בהצלחה ויכולת להתמודד ולהסתגל טוב יותר לחיים בעולם המודרני המשתנה ללא הרף. לא נותר לנו אלא לבחור, כל אחד מאיתנו יבדוק אילו ערכים מתאימים לו יותר ויבחר. אני כבר בחרתי.