CBT – טיפול קוגניטיבי-התנהגותי2021-11-01T13:39:57+02:00

CBT – טיפול קוגניטיבי התנהגותי

"לא האירועים הם שמפריעים לנו, אלא ההשקפות שיש לנו עליהם."
אפיקטטוס

טיפול קוגניטיבי -התנהגותי (Cognitive Behavioral Therapy – CBT) נועד להפחית מצוקה רגשית ולשנות התנהגות. הטיפול שם דגש על קוגניציה – מחשבות, תפיסות, אמונות ועל ההתנהגות – הפעולות והמנהגים היומיומיים.
הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מכוון מטרה, בעל מטרות מדידות, קצר מועד ולכן נוח למחקר מדעי.
גישה פילוסופית עליה מבוסס הטיפול היא הפילוסופיה הסטואית שטוענת שחלק ניכר מתגובתו הרגשית של האדם למאורעות אינו נקבע על ידי המאורעות עצמם, אלא על ידי האופן שבו הם מפורשים על ידיו ולכן האדם יכול לשלוט בתגובותיו הרגשיות במידה לא מועטה על ידי שינוי חשיבתו.
הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי מושפע גם מהפילוסופיה האקזיסנטציאליסטית, מדגיש את האוטונומיה של הפרט כקובע מהי עבורו רווחה פסיכולוגית ורואה במטופל שותף פעיל בתהליך הטיפול.

יעילות הטיפול הקוגניטיבי-תנהגותי (CBT)
טיפול קוגניטיבי-התנהגותי הפך בשנים האחרונות לטיפול מועדף בחרדות, דיכאון, בהפרעה אובססיבית קומפולסיבית (OCD), כאב כרוני ובבעיות נוספות. יעילותו הוכחה במחקרים רבים והוא משלב העלאת רגשות ושיטות חוויתיות החיוניות גם הן לתהליך הטיפולי.

מה עושים בטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT)
לומדים לזהות, לנתח ולשנות דרכי חשיבה בעייתיות ודפוסי התנהגות בעייתים. הטיפול לא מעודד חשיבה חיובית, אלא חשיבה מציאותית. הוא מעודד את היכולת להכיר את המציאות על כל היבטיה, מלמד שצריך להטיל ספק במחשבות ולחקור חקירה נוספת את הדברים שתמיד סברנו שהם אמיתיים. להטיל ספק בדברים שנראים כעובדות ולתרגל זויות הסתכלות ודרכי התבוננות נוספות על אירועים שונים וכך לחוות אותם אחרת ולהגיב אליהם באופן שונה ויעיל יותר.

"מסע גילוי אמיתי אינו מציאת נופים חדשים, אלא התבוננות בעיניים חדשות."
מרסל פרוסט

משך הטיפול הטיפול הקוגניטיבי-התנהגותי (CBT)
שילוב הכלים הקוגניטיבים וההתנהגותים מאפשר ליצור שינוי תוך תקופה קצרה יחסית ולרב הטיפול נמשך בין 12 ל-20 מפגשים.

פוסטים אחרונים בנושא CBT

עבור למעלה