EMI לטיפול בטראומות ובחרדות

"אפשר לומר שכל חוויה שאנו חווים משאירה את רישומה ואת עקבותיה בעולמנו הפנימי ומשפיעה עלינו בדרך כלשהי."
טראומה היא כל אירוע שהטביע בנו את חותמו ויש לו השפעות שליליות חוזרות ונשנות במערכת הסנסורית, הרגשית, או הקוגניטיבית, באחת מהן או יותר".

דני בולייה

EMI – Eye Movement Integration היא שיטה יעילה שמשתמשת בתנועות עיניים לטיפול בטראומות, PTSD וחרדות.
השיטה נוצרה ע"י סטיב וקונוראה אנדראס (1989) ועל ידי ד"ר דני בולייה, היא מבוססת על NLP ונמצאת בשימוש הולך וגובר באירופה ובארה"ב.
רב הטיפולים בטראומות וב-PTSD הם קוגניטיביים ורגשיים ולא תמיד פותרים את הבעיה.

ב-EMI לעומת זאת, בזמן שמעלים זיכרון טראומתי, משתמשים גם ביצוגיים החושיים (הסנסוריים) של החוויות . עושים זאת כי התגובה הרגשית והחוויות החושיות חשובות מאד ולא מספיק רק תאור אינטלקטואלי מילולי של הטראומה – צריך שהמילים יתחברו לתגובות חושיות ורגשיות ויווצר חיבור בין שתי ההמיספרות.
על ידי שימוש בתנועות עיניים מודרכות במהלך הטיפול, הייצוגים החושיים השונים של הזיכרון הטראומתי הופכים לנגישים והקשרים הסנסוריים, הרגשיים והקוגניטיבים שיוצרים את התפיסה הפנימית של הזיכרון הטראומתי משתנים.

לכן, אפשר לומר שבתרפית EMI נעשית אינטגרציה של הזיכרון הטראמטי עם זכרונות אחרים ונעשה שינוי של הטראומה גם בלא מודע והתוצאה היא החלמה מהטראומה ומהחרדה.

המטפורה הבאה ממחישה יפה כיצד הטיפול ב- EMI עובד. אפשר לדמות את הזיכרון הטראומטי השלילי לחומצה רעילה שבעזרת הטיפול נמהלת במים (בזכרונות אחרים) עד שרעילותה לא מורגשת והיא מפסיקה להפריע.

פוסטים אחרונים בנושא EMI