הזדהות מול אמפתיה

אני אוהבת את  ההבחנה בין שני סוגי ההתייחסות לאנשים אחרים, את ההבחנה בין [...]