הדרך שלא נבחרה

לכל אלה שלא למדו את השיר של פרוסט בשיעורי אנגלית ולאלה ששכחו. קשה [...]