על חוויות, תמונות ו-NLP שמחבר ביניהן

לחוויות ולתפיסות שלנו יש ייצוג בחושים, הדבר בולט בעיקר בחוש הראיה שהוא חוש [...]