אמונה ביכולות

כדי להגיע למימוש המיטבי של האפשרויות העומדות בפנינו, אנחנו חייבים להעריך את עצמנו, [...]