החיים הסודיים שלנו

פרויד אף פעם לא היה נערץ עלי, לא הצלחתי להתחבר לתיאוריה שלו שגזרה [...]