על תופעת הזרימה

זרימה (Flow) היא מצב בו אנו חשים התמזגות – אנחנו והחוויה מתמזגים לישות [...]