לשחרר

בחיינו הבוגרים אנו חווים מעברים רבים ותפקידים רבים, לדוגמא אני בחיי הנוכחיים משמשת [...]