מכתב תודה לבן/ת הזוג

השגרה והטרדות היומיומיות שוחקות גם את הזוגיות וגורמות לנטייתנו הטבעית להתמקד בדברים "השליליים" [...]